fbpx

BAJAI ÉRTÉKNYILATKOZAT

Mi, a Sikeres Bajáért Egyesületben együttműködő szervezetek képviselői és civil partnereink közösen kinyilvánítjuk elkötelezettségünket az alábbi egyetemes, európai, nemzeti és helyi értékek mellett

1. Valódi képviseleti demokrácia

Az emberiség története során bebizonyosodott, hogy a kormányzás legjobb módja mind országos, mind helyi szinten a választói akaratot arányosan leképező képviseleti demokrácia. Ennek egészséges működéséhez szükség van a hatalmi ágak elválasztására, a megfelelő fékekre és ellensúlyokra, hogy a hatalom ne váljon kizárólagossá, vagy elnyomó jellegűvé.

„Az ellenzéknek minden alkotmányos országban egyik természetes hivatása a kormány irányában, az ország minden érdekeire nézve, mind jog- és törvényszerűség, mind helyesség és czélszerűség tekintetében, ellenőrködni.” (Deák Ferenc)

2. SAJTÓSZABADSÁG

A helyi közélet tisztaságának egyik alappillére a független, kiegyensúlyozottan tájékoztató és az eltérő véleményeknek helyet adó közmédia, amely nem lehet az aktuálisan hatalmon lévők kizárólagos szócsöve.

„Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem.” (Kossuth Lajos)

3. Átláthatóság és korrupcióellenesség

Az önkormányzat gazdálkodásának átláthatónak kell lennie. Csak azok az önkormányzati szerződések lehetnek érvényesek, melyeket a helyi médiában és a világhálón közzétettek. A város vezetőinek a bajai polgárok érdekeit kell képviselni, nem pedig a korrupció lehetőségeivel élőkét  és a hasonlóan korrupt partnereikét. Elszámoltatjuk a rossz döntéseikkel és az azokat követő silány kivitelezéssel a várost szándékosan megkárosítókat.

„A titkosság az a tényező, amely a hatalommal való visszaélést lehetővé teszi. Az egyetlen valódi ellenszéruma pedig az átláthatóság.” (Glenn Greenwald)

4. Nemzeti és vallásos hagyományok

Tisztelettel adózunk nemzeti és vallásos hagyományainknak, közös értékeink sokféleségének, melyekre támaszkodva Baja polgári társadalma kifejlődött. Történelmünk nagyjainak emlékét ápoljuk, példájukból erőt merítünk. Egyaránt tiszteletben tartjuk a hívő és nem hívő emberek világnézetét.

“A nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért.” (II. János Pál pápa)

5. Az emberi méltóság tisztelete

Elutasítjuk az egyes emberek és embercsoportok származásuk vagy más jellemzőjük alapján való megkülönböztetését, a rasszizmus és a különböző társadalmi csoportok elleni gyűlöletkeltés minden formáját. Hátrányos helyzetű embertársaink felemelkedését akarjuk, nem kiközösítésüket.

“Én csak egy méltóságot ismerek: ha valaki megérdemli az ember nevet.” (Gárdonyi Géza)

6. A választók méltó képviselete

A választók bizalmából végzett munkánkat szolgálatnak fogjuk fel. A ránk ruházott hatalommal a köz javára élünk, nem élünk vissza vele magánérdekeket kiszolgálva. A választók véleményére nem csak ötévente, hanem folyamatosan kíváncsiak vagyunk. Javaslataikat beépítjük a döntéseinkbe.

„A közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.” (Bibó István)

7. Valódi, emberi léptékű fejlődés

Városunk és tágabb környezete kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelkezik. Megőrzésük, észszerű hasznosításuk, az ember és a természet közötti törékeny harmónia megóvása a jövő nemzedékekkel szembeni legfontosabb kötelességünk.

“Nem ellenezzük vakon a fejlődést… A vak fejlődést ellenezzük.” (John Muir)